medyauzmani.com

Sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 400’e çıkarılacak


Sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 400'e çıkarılacak

2021 yılında sosyal hizmet merkezi sayısını 377’ye çıkaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında bu sayıyı ülke genelinde 400 merkeze çıkarmayı hedefliyor.

Aileyi korumak ve güçlendirmek amacıyla tek çatı altında kapsamlı bir yaklaşımla ailelere ve topluma sosyal hizmetler sunulmaktadır.

Sosyal hizmet kuruluşları, ihtiyaç sahiplerinin tespiti, sosyal hizmet müdahalesi ve takibi, koruma sağlanması, önleyici ve destekleyici hizmetler ile hizmetlerin iyileştirilmesi, çocuklara, gençlere, kadınlara, erkeklere, engellilere, yaşlılara ve kişilere yönelik rehberlik ve danışmanlıktan sorumludur. insanlar. Bunları birlikte ve en kolay erişilebilir şekilde yakalayın.

Sosyal hizmet kuruluşları bu hizmetleri gerektiğinde vakıflar, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar ve gönüllüler ile işbirliği içinde gerçekleştirir.

SHM’lerde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve ailelerine yönelik Bakanlık mevzuatı çerçevesinde yapılan başvurular değerlendirilmekte, gerekli incelemeler yapılmakta ve uygun hizmet formları uygulanmaktadır.

Hizmet alanındaki toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına erişimini sağlamayı amaçlar. Hızlı toplumsal değişim, kentleşme ve göçten kaynaklanan sorunlarla baş edebilmek, bireylerin katılımcı, üretken ve kendi kendine yeterli hale gelebilmesi için önleyici, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, yönlendirici ve iyileştirici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmektedir. . Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından koordine edilmektedir.

Vatandaşlar bölge müdürlüklerine gitmeden en yakın SHM’den hizmet alabilirler.

Ücretsiz aile danışmanlığı verilmektedir.

Aileyi güçlendirmek, aile ilişkilerini düzenlemek, evlilik sürecinde yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 81 ilçede bölge ve sosyal medyanın uzman kadrosu tarafından ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti verilmektedir. müdürlükler. servis merkezleri.

Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlar, bölge müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler.

2013’ten bu yana 377 sosyal hizmet merkezi açıldı

2013 yılında 121’e ulaşan merkez sayısı 2014 yılında 149, 2015 yılında 175, 2016 yılında 216, 2017 yılında 274, 2018 yılında 319, 2019 yılında 333’e, 2020 yılında 354 ve 2021 yılında 377’ye yükselmiştir.

Bu yıl ülke genelindeki SHM sayısını 400’e çıkarmayı hedefliyor.

ekler:

Aile ve Sosyal Hizmetler için Sosyal Yardım Bakanlığı

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın