medyauzmani.com

Şimdi başvurabilirsiniz! Devletten 20.000-30.000-40.000 TL’lik yardıma müjde! Bedava yemek, elektrik faturası, ev onarım desteği!


20.000 TL’ye varan sosyal yardımlarda müjde! Milyonlarca insan için önemli. Bu ödemelerden herkes yararlanabilir. Bazı durumlarda, devlet kayıpları önlemek için farklı miktarlar öder. Ancak pek çok vatandaş bu sübvansiyon hakkında hiçbir şey bilmediği için bu sübvansiyondan yararlanamıyor. Başvurunun belirli bir süre içinde yapılmaması durumunda haklar sona erer. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeler çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler devletten sosyal yardım alabilmektedir. Sosyal yardım programları için belirtilen koşulları sağlayan vatandaşlar kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nedir?

Gıda yardımı

Özellikle dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban Bayramı) ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödeme yapılmaktadır. Ödeme miktarı Bakanlığa bağlı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Gıda yardımı hakkı ödemelerinden yararlanabilmek için bireylerin 18 yaşını doldurmuş ve muhtaç durumda olmaları gerekmektedir. Mülkiyet durumu, bireyin aile içindeki gelirine göre hesaplanır. Buna göre kişinin gelirinin net asgari ücretin (701.32 TL) üçte birinden az olması gerekmektedir.

Parinma Yardimary

Çok eski, bakımsız ve sağlıksız evlerin bakım ve onarımı için konut yardımı yapılmaktadır. Muhtaç ailelere betonarme ev yapma yardımları, prefabrik ev yapma yardımları ve doğal afetler kapsamında ev eşyası satın alma yardımları da barınma yardımı olarak değerlendirilmektedir.

Ailede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin (701.32 TL) üçte birinden az olan 18 yaşından büyüklere barınma yardımı yapılmaktadır. Aynı zamanda konut yardımı için yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dulluk gibi özel bir durum aranmaktadır. en sonunda; Onarımı veya bakımı yapılacak evin tüm payının tapusu bir kişiye ait olmalıdır. Ev onarımları için 20.000 TL’ye, prefabrik ev yapımı için 30.000 TL’ye ve belirtilen şartları sağlayan betonarme evlerin yapımı için 40.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın