medyauzmani.com

SGK, engellileri sosyal güvenlik şemsiyesi altına alıyor


SGK grupları engellileri sosyal güvenlik çatısı altında topluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, engellilerin tedavi, tıbbi cihaz ve ilaç masraflarını karşılar, istihdamlarını teşvik eder ve erken emekli olmalarını sağlar.

SGK, ülke nüfusunun tamamını sosyal güvenlik çatısı altına alarak toplumun imtiyazsız kesimlerine ayrıcalıklar sunmaktadır. Yaklaşık 5 milyon engelliye sosyal güvenlik hizmeti veren Vakıf, engellilerin tedavisi, istihdamı ve emekliliği konusunda pek çok fayda sağlıyor.

İşitme cihazları, protezler, işitme implantları (koklear implant, beyin sapı implantı, orta kulak implantı) gibi engellilerin tedavi için ihtiyaç duyduğu birçok tıbbi malzeme Sağlık Uygulamaları Beyanı (SUT) kapsamında SGK kapsamındadır.

Ayrıca yüzde 40 ve üzeri engellilere özel sağlık kuruluşları, SGK sözleşmesi olmayan resmi sağlık kuruluşları tarafından da diş tedavisi sunulmaktadır.

Mükemmel teşvik

Engellilerin istihdam edilmesi durumunda işverenlere SGK’dan sigorta primi avantajı sağlanmaktadır. Özel işyerlerinde çalışan engelliler için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesi (%15,5) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bu yıl sigorta priminin 5 puan düşürülmesinin yanı sıra aylık 733 lira, 39 kuruş, 1896 lira ve işçi başına 8 kuruş prim teşviki uygulanıyor.

Ayrıca, bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ek olarak ek istihdam teşviki ile görevlendirilen özürlü işçi için 18 ay süreyle sanayi ve bilişim sektöründe 3.577 liraya karşılık 1341 lira, Diğer sektörlerde 1341, 18 ay süreyle, Diğer işe alınan çalışanlardan farklı olarak, işverene 56 TL mükemmel destek sağlar.

Daha kısa vade ve daha düşük taksitlerle erken emekli olun

SGK ayrıca engelli çalışanlar ve sigortalıyken geçimini kaybedenler için yaşı ne olursa olsun daha az süre ve daha düşük primlerle erken emeklilik imkanı sağlıyor.

4/a (SSK) aralığında olup, doğumdan veya sonradan olmak üzere en az yüzde 40 ve üzeri emeklilik malullüğü raporu bulunanlar, bu raporlarla vergi indirim belgesi alarak, prim gün sayısı ve sigortalılık süresine bakılmaksızın İstihdam tarihine ve engellilik derecesine göre yaşa ve emekli olabilir.

SGK, maluliyeti tespit edilen sigortalılara da malullük aylığı ayırmaktadır.

Yüzde 40 ile yüzde 49 arasında işgücü kaybeden engelliler, en az 18 yıl çalışıp 4.680 gün prim ödeyerek yaşlılık aylığı, yüzde 50 ile yüzde 59 arasında işgücünü kaybedenler ise hak kazanmaktadır. en az 16 yıl çalışıp 4.320 gün prim ödeyerek yaşlılık aylığı alırlar.

İşgücünün yüzde 60’ını veya daha fazlasını kaybeden engelliler, en az 10 yıl çalışmış olmaları ve 1.800 gün prim ödemeleri halinde malulen aylığı alabilirler.

anneler için erken emeklilik

Vakıf, engellilerin yanı sıra yakınlarına da yardım sağlıyor.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı talep eden başka bir kadın sigortalıdan ağır özürlü ve sürekli bakıma muhtaç çocuğu olanlar için prim ödeme gün sayısının dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına eklenir ve bu ek süreler emeklilik yaş sınırları.

ekler:

Dünya Engelliler Günü, Engelliler için SGK Sosyal Yardımı

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın