medyauzmani.com

Kaynak Yaratma Politikası Değişikliği


Kaynak Yaratma Politikası Değişikliği

Bağış toplama usul ve esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak toplama usul ve esaslarında değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Online olarak gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri de bu yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir.

Yardım talepleri elektronik olarak iletilecektir.

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama yetki numarasının, internet dahil olmak üzere yardım toplama faaliyetlerinde kullanılacak her türlü materyalin üzerine, izin verilenler tarafından yazılması zorunlu olacak. yardım toplamak. Cumhurbaşkanının izinsiz olarak yardım toplamaya karar verdiği dernek, kurum ve vakıflar kendilerine verilen iznin yılını ve karar numarasını yazar.

Banka hesabı açarak veya elektronik ortamda işlenen sistemleri kullanarak yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşlar, kaynak yaratma faaliyetlerinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaraları, SMS numaraları ve benzeri bilgileri yetkilendirme tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili merciye bildirmek zorundadır.

Bilgi, izin verilenlere çevrimiçi olarak sağlanacaktır.

Yardım toplama izni alanlar hakkında bilgi, yetkili makamın internet sitesinde ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde yayınlanacaktır.

Yardım toplamaya yetkili ve sorumlu kişiler, topladıkları yardımları en geç 15 günde bir sorumlu Sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılan hesaplara yatırmak zorundadır.

Ancak, bilanço esasına göre defter tutan dernek ve kuruluşlar için toplanan yardım tutarı 25 bin lirayı geçerse, bu süre beklenmeden toplanan paralar kasiyere devredilir veya bankaya yatırılır. Kişi, kurum, kuruluş ve diğerleri için toplanan yardım tutarının 10 bin lirayı aşması halinde bu süre beklenmeden toplanan paralar bankaya yatırılır.

Bağış toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelir giderlerine ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildirimi, kesin hesabın ibrazından itibaren 90 gün içinde yetkili merciye bildirilecektir. Bu süre içinde kaynak yaratma amacına ilişkin harcamalar tamamlanamazsa, yetkili makamın onayı ile bu süre uzatılabilir.

Başvurular elektronik imza ile yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, her türlü elektronik bilgi iletişim araçlarında güvenli elektronik imza kullanılarak, mevzuata uygun olarak lisanslı kuruluşa başvuru, bildirim ve sair iş ve işlemlerin iletilmesine izin vermektedir. anlamına geliyor. Talep, tebligat ve diğer iş ve işlemlerin iletilmesinde şekil, uyulacak kriterler, icraya ilişkin usul ve esaslar belirlenir.

Elektronik talep ve tebligatlar, hukuki sonuçlar açısından kağıt talep ve tebligatlarla aynı olacaktır.

ekler:

İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete Sosyal Yardım

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın