medyauzmani.com

Geçen yıl sosyal korumaya 655,6 milyar lira harcandı.


Geçen yıl sosyal korumaya 655,6 milyar lira harcandı.

Sosyal koruma harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artarak 655 milyar 599 milyon liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıkladı.

Buna göre sosyal koruma harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde20,9 artarak 655 milyar 599 milyon liraya ulaştı.

Bu harcamanın yüzde 98,5’i (646 milyar 2 milyon lira) sosyal güvenlik yardımlarıydı. Bu kapsamda emeklilere ve yaşlılara yapılan en büyük harcama 300 milyar 902 milyon lira oldu. Bunu 170 milyar 993 milyon lira ile hastalık ve sağlık harcamaları izledi.

Sosyal koruma harcamalarının GSYİH içindeki payı

Sosyal koruma harcamalarının GSYİH içindeki payı geçen yıl yüzde 13 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYİH içindeki payı yüzde 12,8 oldu. Risk ve ihtiyaç gruplarına bakıldığında ise en büyük payı yüzde 6 ile emekliler ve yaşlılar için yapılan harcamaların aldığı görüldü. Bunu yüzde 3,4 ile hastalık ve sağlık harcamaları, yüzde 1,5 ile dul ve yetimlere yapılan harcamalar izledi.

Aile ve çocuk yardımları en büyük paya sahiptir.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,7’si şartlı olarak verildi. Aile ve çocuk yardımları, yüzde 45,1 ile koşullu yardımın en büyük payını oluşturuyor. Bunu yüzde 26 ile malullük ve maluliyet yardımları ve yüzde 11,2 ile sağlık ve hastalık yardımları izledi.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 69,8’i nakit olarak sağlandı. Bu yardımın en büyük payı ise yüzde 66,5 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oldu. Bunu yüzde 16,2 ile dul ve yetimler ve yüzde 9,7 ile işsizlik yardımları izledi.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,3’ünü devlet katkı payları, yüzde 29,1’ini işveren sosyal katkı payları, yüzde 24,4’ünü ise koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkı payları oluşturdu.

14 milyon 288 bin kişi sosyal koruma kapsamında maaş aldı

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı (emekli/yaşlı, dul/yetim, engelli/engelli) 2019 yılında 14 milyon 89 bine ulaşırken, geçen yıl yüzde 1,4 artarak 14 milyon 288 bin oldu. insanlar. . Sosyal koruma kapsamındaki maaş yardımı sayısı 2019 yılında 14 milyon 747 bin olurken, 2020 yılında 14 milyon 979 bin olarak kaydedildi.

ekler:

TÜİK sosyal yardım

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın