medyauzmani.com

8 ayda 41,4 milyon lira ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı


8 ayda 41,4 milyon lira ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya çeşitli alanlarda ihtiyaç sahiplerine yönelik uygulanan sosyal yardımlar kapsamında bu yılın sekiz aylık döneminde 41 milyar 418 milyon lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardımların kapsamı, aile bütünleşmesini korumak ve geliştirmek ve sosyal refahı artırmak amacıyla genişletilmektedir.

Aile, engelli, yaşlı, barınma, sağlık, eğitim ve proje desteği gibi çeşitli başlıklar altında sağlanan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanırken, Bakanlığın bu kapsamda birçok unsurda sosyal destek paketleri bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, aile yardımları kapsamında bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında canlı doğanlara 240 milyon liralık analık yardımı yapıldı.

Ocak 2022-Ağustos 2022 arasında, çoklu doğumla dünyaya gelen 0-2 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere beslenme ve öz bakım desteğini içeren çoklu doğum yardımı için 23,5 milyon lira ödeme yapıldı.

Kocası ölen kadınlara 340,9 milyon lira destek

Ailesinde sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ve son eşini kaybetmiş kadınlara yönelik “Normal Dul Kadın Nakit Yardım Programı” kapsamında 340,9 milyon lira destek Ocak ve Ağustos 2022 arasında sağlandı.

Ocak-Ağustos 2022 arasında 3294 sayılı Kanuna göre annesi, babası veya her ikisi birden vefat eden ihtiyaç sahibi çocuklar için “Yetim ve Yetim Yardımı”nda ödenen tutar 96,9 milyon olarak kaydedildi.

3294 Sayılı Kanun kapsamında askerlik yapan, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi asker ailelerine destek amacıyla uygulanan Asker Ailelerine Düzenli Nakit Yardım Programı’nda 94,8 milyon lira Ocak-Ağustos 2022 arasında yardım yapılmıştır.

Babası askerde olan 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvencesi olmayan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yapılan “Çocuklara Asker Yardımı” yardımlarının değeri Ocak-Ağustos 2022 arasında 2,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından terör olaylarından etkilenen kişilerin gıda, giyecek, yol, eğitim ve barınma gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ocak-Ağustos ayları arasında 2,14 milyon Terör Hasarı Yardımı tutarı belirlendi. bu yıl. genel.

Afet ve acil durumlarda SYD’ler vatandaşlara yiyecek, giyecek, barınma vb. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar kapsamında 2022 Ocak-Ağustos döneminde 24,24 milyon liralık destek sağlandı.

Şehit ve gazi yakınlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için Ocak-Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında “şehit ve gazi yakınlarına yardım” amacıyla 5,1 milyon liralık kayıt yapıldı.

Aile Destek Programı ile çok sayıda ihtiyaç sahibine destek verildi

Ailede kişi başına düşen gelire göre belirlenen dört farklı gelir aralığı için ihtiyaç sahibi ailelerin aylık olarak farklı yardım tutarları ile desteklenmelerini sağlayan “Türkiye’de Aile Destekleme Programı” kapsamında en fazla 10 ay süreyle desteklenmektedir. Temmuz 2022 ve Temmuz 2023 Aile Destek Programı ile Temmuz ayından bu yana 1,3 milyar lira destek sağlandı.

Öte yandan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları (SYD) tarafından özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ve yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan gıda yardımları kapsamında; 3294 sayılı Kanun kapsamında Ocak 2022 ile Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında 721,1 milyon liralık gıda yardımı ulaştırıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları (SYD), işsizliğin ve yoksulluğun belirgin olduğu 3294 Sayılı Kanun kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve Mütevelli Heyet kararı ile ihtiyaç sahibi tespit edilen kişilere aşevi hizmeti verdi. Ocak-Ağustos 2022 arasında 135,1 milyon lira sağlandı.

Ocak 2022-Ağustos 2022 arasında bakım, onarım, betonarme, prefabrik ev inşaat yardımı kapsamında eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 70,6 milyon liralık ayni veya nakdi yardım ulaştırıldı. Afet bağlamında ev eşyalarının satın alınması için yardım.

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik tüketim giderleri sübvanse edilmiştir. Bu kapsamda Ocak-Ağustos 2022 döneminde 2 milyar 570 milyon TL kaynak tahsis edildi.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara da destek sağlandı

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü ve aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara, kişi ve eşi dikkate alınarak yapılan yardım kapsamında, 7,36 milyar liralık ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ocak ve Ağustos 2022.

Sosyal güvencesi olmayan ve ailedeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan engellilere yapılan yardımlar kapsamında Ocak 2022 ile Ağustos 2022 arasında 5,13 milyar yardım yapılmıştır.

18 yaşından küçük, sosyal güvencesi olmayan ve kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan engelli vatandaşlara bu yılın sekiz ayında yapılan yardım tutarı 634 milyon olarak gerçekleşti.

Proje kapsamında, Ocak 2022 – Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında, ihtiyaç sahibi ancak kişisel ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engellilerin evlerine 118 milyon liralık destek sağlandı. kendileri. Ağır kronik hastalıkların ve 65 yaş üstü kişilerin bakımı.

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın entegrasyonunu kolaylaştıracak her türlü araç ve gereç ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanan yardım kapsamında Ocak-Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında 2,3 milyon liralık destek sağlandı.

Bakanlık, sağlık alanında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

Ocak 2022 ile Ağustos 2022 arasında 6698 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvencesi olmayan ailelere ve muhtaçlara 370 milyon lira ödendi.

Kamu sağlık sigortalıları ve ailelerinin Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası’nın ilgili maddeleri kapsamında ödedikleri hastane ücreti, ilaç, reçete ve görme katılım ücreti olarak ödedikleri tutarın iade edilmesi doğrultusunda 24,7 milyon TL Ocak 2022 ile Ağustos arasında kullanıma sunuldu.

Tüberküloz ve SSPE nedeniyle psikososyal ve maddi kaybı olan hastalar için geliştirilen düzenli nakit yardım programı ile Ocak-Ağustos 2022 arasında 40,2 milyon lira ödeme yapıldı.

Ocak-Ağustos 2022 döneminde kamu sağlık sigortası primleri 20,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

114,2 milyon lira doğalgaz desteği

Doğal gaz tüketimine verilen destek kapsamında programın başladığı Mart ayından Nisan 2022’ye kadar 114,2 milyon TL tasarruf sağlandı.

Öte yandan, 3294 sayılı Kanun kapsamında 15 Nisan 2022 ve sonrasında yakınları/akrabaları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programı ile Nisan-Ağustos 2022 döneminden bu yana 3,84 milyon liralık destek sağlandı.

3294 Sayılı Kanun kapsamında sosyal güvencesi olmayan ailelere ve ihtiyaç sahiplerine de okulların açık olduğu aylarda çocukların örgün eğitimlerine devam etmeleri ve ayda 4 günden fazla devam etmemeleri şartıyla yardım yapılmıştır. Ocak-Ağustos 2022 arasında 733 milyon lira tutarında destek sağlandı.

Sadakat programı kapsamında 179 milyon lira tahsis edildi.

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları (SYD) tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 3294, Ocak 2022 ile Ağustos 2022 arasında 9 milyon sterlinlik destek sağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları (SYD), Milli Eğitim Bakanlığı’nın otobüslü eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinin ulaşım, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı. Bu doğrultuda Ocak-Ağustos 2022 arasında 1,3 milyon liralık destek sağlandı.

Periyodik ve dönemsel yardım programlarından yararlanan vatandaşların ailelerinin mevcut ihtiyaçlarının belirlenmesi, değişen ihtiyaçların tespit edilmesi, yeni yardım programlarının belirlenmesi ve ailelerde desteğe erişimde zorluk yaşayan vatandaşların tespiti için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda bu yılın Ağustos ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışma kuruluşlarına 171,9 milyon lira aktarıldı.

Bakanlık tarafından uygulamaya konulan sosyal yardım programı, sosyal yardımlardan faydalananların ev temizliği ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlarını, ağır kronik hastalıkları bulunan ve kendi bakımlarını yapmakta zorlananların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirildi. Sadakat programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanarak ulusal bir program olarak oluşturulmuştur. Program kapsamında yıl sonuna kadar kullanımına 179 milyon TL kaynak ayrıldı.

Sosyal desteğe eklenen yeni öğeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Türkiye’de Aile Destek Programı kapsamında destek miktarını artırdıklarını belirten Burning, “Daha fazla vatandaşımızın faydalanabilmesi için mevcut bütçemize 25 milyar TL, yani 15 milyar TL ekleyerek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarını 450-600 TL’den 850-1250 TL’ye yükseltmiş bulunmaktayız.Bilgi verin.

ekler:

Sosyal yardım ödeme desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın